Dla wierzyciela

Zakładka DLA WIERZYCIELA, prawdopodobnie jesteście Państwo w posiadaniu tytułu wykonawczego, który uprawnia do żądania od dłużnika przymusowego spełnienia określonego w nim świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego.
Wierzycielowi jako stronie postępowania, w celu realizacji tytułu wykonawczego, przysługują określone prawa:
– do egzekucji sądowej (komorniczej),
– do wyboru komornika,
– do zlecenia komornikowi poszukiwania majątku dłużnika,
– do wyboru sposobów egzekucji,
– do zabezpieczenia roszczenia.

W celu złożenia wniosków lub wyjaśnienia prowadzonej w naszej kancelarii sprawy, bądź też uzyskania informacji, w jaki sposób złożyć wniosek egzekucyjny, prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty w siedzibie kancelarii.

.