Właściwość terytorialna


Powiat Kłobucki : Gminy – Kłobuck, Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Mariusz Grabowski jest właściwy terytorialnie do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Częstochowie tj.: Częstochowa – obszar całego miasta.

Powiat Częstochowski : Gminy – Blachownia, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Rędziny, Starcza.