Witamy na naszej stronie


MARIUSZA GRABOWSKIEGO.

Niniejsza strona ma wyłącznie charakter informacyjny i została stworzona po to aby ułatwić Państwu kontakt z naszą kancelarią oraz umożliwić wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu wyegzekwowania należności stwierdzonych tytułem wykonawczym. Z naszej strony mogą Państwo pobrać niezbędne dokumenty i właściwie przygotować się do wizyty, jak również zapoznać się z prowadzonymi licytacjami z ruchomości ( w tym sprzedaż komisowa ) i nieruchomości. Na stronie znajdą również Państwo dane kontaktowe kancelarii, informacje dotyczące funkcjonowania kancelarii, a także zakres właściwości terytorialnej komornika sądowego.

Dla Państwa wygody w dziale – DO POBRANIA – opublikowane zostały wzory wniosków egzekucyjnych dotyczące spraw:

-cywilnych,

-alimentacyjnych.

W zakładce – LINKI – znajdą Państwo dostęp do stron internetowych związanych z postępowaniem egzekucyjnym.

Z nasza kancelarią można kontaktować się również przy pomocy poczty elektronicznej lub formularza ze strony www.